Episode 2

PEP V SIR ALEX, TATŴ OS MAE LERPWL YN ENNILL Y DWBL, A NEIL WARNOCK I REOLI CYMRU?!

00:00:00
/
00:44:33

April 26th, 2019

44 mins 33 secs

Your Hosts
Tags

About this Episode

Ar y podlediad mis yma, fydd Sioned Dafydd yn cadw’r efeilliaid Arwel a Dylan Evans o dan reolaeth wrth i’r ddau drafod: pwy yw’r rheolwr gorau, Pep Guardiola neu Sir Alex Ferguson? Gobeithion Lerpwl i gipio’r dwbl dros y mis nesaf, a pham mae Dylan eisiau i Neil Warnock i reoli Cymru?! Mae un efaill yn cefnogi Manchester United a’r llall Lerpwl, mae’n deg i ddweud roedd tipyn o gwympo allan! Rhybudd- Iaith Gref

On the podcast this month, Sioned Dafydd keeps the twins Arwel and Dylan Evans under control as they discuss: Who’s the best manager, Pep Guardiola or Sir Alex Ferguson? Liverpool’s chances of winning the double over the next month and why Dylan wants Neil Warnock to manage the Welsh football team?! With one twin supporting Manchester United and the other Liverpool, it’s fair to say there was quite a bit of falling out! Warning- Strong Language.